Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Sistemi informativ veterinar (VIS)

Sistemi Veterinar Informativ (VIS)

VIS është sistem softuerik funksional i veterinarisë i thjeshtë për përdorim dhe i zhvilluar në mënyrë mjaft të kujdesshme në konsultim me ekspertët e veterinarisë.

VIS sistemi i përmban modulet vijuese:

- I & R (Identifikim dhe regjistrim të kafshëve)

- Moduli për shëndetin e kafshëve

 • GIS komponenti, përdorimi i ArcGIS Server Enterprise Standard Windows dhe ArcEditor të licencuar;
 • Modul për hartim të raporteve të ndryshme (hartave) dhe funksionalitet;
 • PDA dhe Web aplikacione për menaxhim të mostrave për dhen dhe dhi;
 • Implementimi i urdhërit vjetor;
 • Moduli për hulumtimin e epidemisë;
 • Moduli për klinikat private të veterinarisë;
 • Moduli për regjistrim të shpenzimeve nga programi për shëndetin e kafshëve dhe për shëndetin publik;
 • Moduli për kontrollet zyrtare për mbrojtje të kafshëve dhe të gjendjes.

- Moduli për shëndet publik

 • Regjistrim të operatorëve dhe enteve në shëndetësinë publike;
 • Regjistrim të produkteve të mjekësisë veterinare;
 • Regjistrim të aditiveve për ushqim;
 • Moduli për kontroll zyrtar të inspektorëve të veterinarisë;
 • Moduli për operatorët privat;
 • Moduli për analiza laboratorike;
 • Moduli për kontroll të reziduave në ushqimin me prejardhje nga kafshët;

- Moduli për gjenerim të raporteve

 • Formularë për gjenerim të raporteve nga moduli për shëndet të kafshëve;
 • Formularë për gjenerim të raporteve nga moduli për shëndet publik;
 • Formularë për gjenerim të raporteve nga I&R.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk