E-Insure ®

Shitje e gjitha llojeve të produkteve të sigurimit
I përshtatshëm dhe efikas për përdoruesit
Interfejs i thjeshtë dhe intuitiv
Siguron interoperabilitet me sistemet tjera
Në dispozicion në pako me instalim dhe stërvitje...

E-Insure

ERP Softuer

Kontabilitet dhe menaxhim financiar
Buxhetim
Menaxhim me resurset njerëzore
Moduli për asetet fikse dhe punë në depo
Pagat

ERP

ACCMIS®

Sistemi i Automatizuar Informativ për Menaxhim me Lëndët Gjyqësore

Mbulon gjitha aspektet e menaxhimit me lëndët gjyqësore në gjitha gjyqet
Dukshëm i zvogëlon detyrat e përsëritura
Moduli për raportim me statistikë dhe monitoring të përmirësuar...

Court Case Management

VIS (Sistemi Veterinar Informativ)

I & R (Identifikim dhe regjistrim)
PDA dhe Web aplikacione për menaxhim të mostrave
GIS komponenti, përdorimi i ArcGIS dhe ArcEditor
Moduli për gjenerim të raporteve...

Veterinary Information System

Rreth nesh

EDUSOFT është kompani softuerike e dëshmuar me më shumë se 20 vite përvojë profesionale në zhvillimin e aplikacioneve softuerike me kualitetet të lartë të cilat:

  • Përdoren lehtë
  • Ndihmojnë në zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e fitimit
  • Sigurojnë vizion të qartë për atë se ku dëshironi të jeni në të ardhmen
  • lexo më tepër...

Shërbimet që ne i ofrojmë

Shërbimet tona mbulojnë ciklin e tërësishëm të zhvillimit dhe implementimit të sistemeve softuerike duke përfshirë:

Pse EDUSOFT

  • Ne zhvillojmë softuer me kualitet të lartë
  • Ne kemi më tepër se njëzet vite përvojë në zhvillimin e softuerit
  • Ne qëndrojmë pas zgjidhjeve që i ofrojmë
  • Klientët tanë mbeten partnerë afatgjatë
  • Ne jemi kompani e certifikuar me ISO standardin për kualitet