Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Asetet fikse

Asetet fikse

Me vetëm disa klikime në mausin e juaj, mund të bëni regjistrimin e aseteve fikse, amortizimin, udhëheqjen e tyre nga shumë e komplikuara e deri në atë absolute e qartë dhe e lehtë. Interfejsi intuitiv i softuerit për asetet fikse ua mundëson kontroll të të gjitha detajeve për atë se si llogaritet amortizimi momental të aseteve fikse.

Karakteristikat:

  • Regjistrim të aseteve fikse;
  • Përllogaritje të amortizimit dhe revalorizimit;
  • Kontabilizim automatik;
  • Moduli për gjenerim të raporteve;
  • Integrim i thjeshtë me modulet tjera

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk