Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> ЕРП Систем >> Основни средства

Основни средства

Со само неколку клика на вашиот маус, можете да го направите книжењето на основните средства, амортизацијата, нивното водење и извештаите од многу комплицирано до апсолутно јасно и лесно. Интуитивниот интерфејс на софтверот за Основни средства на ЕДУСОФТ ви овозможува преглед на сите детали за тоа како се пресметува моменталната амортизација на основните средства.

Карактеристики:

  • Регистрирање на основните средства
  • Пресметување на амортизација и ревалоризација
  • Автоматско книжење во финансиското книговодство
  • Модул за генерирање на извештаи
  • Едноставна интеграција со останатите модули

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk