Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер по сектор >> Осигурување

ЕДУСОФТ за осигурителниот сектор

ЕДУСОФТ е провајдер на високо квалитетен софтвер и консалтинг услуги на комерцијалниот осигурителен и реосигурителен пазар.

Со над 10 годишно искуство во ова поле, ние сме способни за целосна поддршка на операциите на осигурителниот и реосигурителниот пазар.

ЕДУСОФТ има докажан и целосен пакет на водечки продукти на пазарот, кои содржат робусни компоненти кои ги поддржуваат најдобрите практики. Модулите можат да се имплементираат посебно или да се аранжираат во комплетна широко компаниска оперативна платформа.

Нашиот софтвер за осигурување овозможува исклучителни нивоа на интеграција помеѓу следниве клучни бизнис функции:

  • Осигурување
  • Реосигурување
  • Штети
  • Извештаи за усогласеност и регулирање
  • Финансиски операции

Наши софтверски решенија за осигурителниот сектор

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk