Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> Е-иншур

Е-Иншур

Е-Иншур (E-Insure) е интегрирано софтверско решение за осигурителните компании кое во многу им го олеснува секојдневното работење преку автоматизирање на сите бизнис процеси и овозможувајќи им подобри начини за управување со ресурсите на компанијата. Неговата скалабилност и перформанси го прават погоден за работа и во малите и во големите осигутителни компании.

Е-Иншур е докажан софтверски продукт, развиен и усовршуван од тим на искусни инженери на ЕДУСОФТ за повеќе од една декада. За последните 10 години добивме целосен увид во специфичните потреби и барања на многу осигурителни компании, и затоа сигурни сме дека сме афирмирана софтверска компанија со вака големо искуство на осигурителниот пазар, целосно разбирајќи ги приликите и предизвиците со кои се соочуваат осигурителните компании во секојдневното работење. E-Insure е софтверско решение кое е постојано надгледувано и подобрувано од страна на посветен тим на софтверски експерти со широко познавање на информатичките технологии и големо искуство на осигурителниот пазар.

Карактеристики:

 • Продажба на широка лепеза на осигурителни производи
 • Едноставен и интуитивен кориснички интерфејс за издавање на осигурителни полиси
 • Модул за водење на податоци за клиентите
 • Модул за администрирање на осигурителните полиси
 • Целосна контрола на издадените и платени полиси
 • Прилагодлив на правилата и практиките на вашата компанија
 • Дизајниран за поддршка на различни организациони структури во компаниите
 • Едноставен и целосно транспарентен процес на издавање на осигурителни полиси на агентите
 • Интероперабилност со другите системи
 • Достапен во пакет со инсталација и обука на крајните корисници

Компоненти:

 • Модул за администрирање на организационата структура
 • Модул за централно регистрирање на осигурителните полиси
 • Модул за онлајн издавање на полиси
 • Модул за управување на партнерите
 • Модул за генерирање на извештаи
 • Модул за регистрирање на одштетни барања
 • Модул за синхронизација со други системи
 • Модул за мониторинг на корисничките активности

Компании кои користат Е-Иншур:

 • ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп
 • АЛБСИГ
 • ИНСИГ
 • ИНТЕРАЛБАНИАН - Албанија
 • ИНТЕРСИГ - Албанија
 • СИГМА - Албанија
 • АТЛАНТИК - Албанија
 • АНСИГ - Албанија
 • СИГМА - Косово

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk