Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер по сектор >> Правосудство

ЕДУСОФТ за правосудниот сектор

ЕДУСОФТ е искусен провајдер на правосудни софтверски системи и судски технолошки сервиси за сите видови на судови во земјата. Ние ги опслужуваме нашите клиенти со сервиси и решенија фокусирани на специфичните потреби на клиентот, со особен акцент врз развивање и интегрирање на информациони системи и технолошко подобрување на судското процесирање.

АКМИС представува сеопфатен систем на управување со судските предмети кој е дизајниран да ги задоволи специфичните барања на секој суд. Тој представува windows базиран, флексибилен, целосно интегриран систем кој ги задоволува индивидуалните барања на секој суд посебно.

ЕДУСОФТ е компанија фокусирана кон клиентот, обезбедувајќи правосудни софтверски решенија уште од 2000 година. Ние нудиме обука и поддршка на персоналот и правиме да системот работи во вашиот суд.

Наши софтверски решенија за правосудниот сектор:

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk