Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Puna e arkës

Puna e arkës

Menaxhim i thjeshtë me paratë e juaja

Moduli për punën e arkës të EDUSOFT-it siguron mënyrë të lehtë të përcjelljes së parave të juaja dhe përmirësimin e kontrollit financiar.

Karakteristikat:

  • Vijon gjithçka ajo që duhet të paguani. Ne e bëjmë atë shumë shpejtë dhe lehtë përmes regjistrimit të të gjitha parave që kanë hyrë dhe dalë nga biznesi i juaj; kjo është njëra nga mënyrat sipas së cilave ne ju ndihmojmë që ta udhëhiqni biznesin;
  • Regjistrim dhe menaxhim i lehtësuar me transaksionet e gatshme: hartim të shpejtë të transaksioneve të të ardhurave dhe regjistrim të të gjitha shpenzimeve të juaja të punës në një vend. Mund shumë lehtë t’i editoni transaksionet dhe kur është e nevojshme të keni kontroll të të gjitha fletëllogarive me ndihmën e raportit për totale;
  • Lehtë menaxhon me transaksionet e juaja bankare dhe të gatshme: ofron kontroll të të gjitha transaksioneve në llogaritë e juaja bankare me regjistrimin e depozitave, të hyrjeve dhe daljeve nga llogaritë. Mund të shtoni më tepër llogari bankare, t’i regjistroni transferet ndërmjet llogarive dhe ta dokumentoni tërheqjen e parave nga pronari (para të tërhequra nga biznesi nga ana e pronarit) si dhe depozitimet e pronarit;
  • E përcjell rrjedhën aktuale: në mënyrë të shpejtë harton certifikatë të artikujve të hapura për blerësit dhe furnizuesit që mund t’ua dërgoni që t’i shohin kërkesat e hapura dhe t’i paguajnë ato;
  • Harton lloje shitëse dhe shpenzuese që i përgjigjen biznesit të juaj: Ky modul ofrohet me disa lloje të para-fiksuara shitëse dhe shpenzuese, por ju mund edhe më tej të shtoni kategori sipas nevojave të juaja të punës;
  • Integrim të thjeshtëzuar me modulet tjera.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk