Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Pagat

Pagat

Në botën e sotme të tregut konkurrues dhe të kërkesave të kualitetit të lartë, është e domosdoshme që të posedoni zgjidhje gjithëpërfshirëse për llogaritjen e pagave të të punësuarve, andaj prej këtu edhe nevoja për softuer inteligjent për pagat. Zgjidhja jonë softuerike për Pagat në mënyrë të përsosur përshtatet në botën e korporatave që t’a zbatojë procesin me 100% pajtueshmëri me rregullativën ligjore.

Karakteristikat:

  • Regjistrim të parametrave mujore për llogaritjen e pagave;
  • Regjistrim të parametrave individuale të secilit të punësuar për llogaritjen e pagave;
  • Regjistrim të të gjitha kredive sipas të punësuarve;
  • Përllogaritja e pagave dhe kontabilizim automatik;
  • Gjenerim të raporteve duke i mbështetur llojet e ndryshme të raporteve, listave të pagave, modelet për administrim tatimor, etj.
  • Integrim i thjeshtë me modulet tjera.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk