Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Kontabiliteti dhe financat

Kontabiliteti & Financat

"Menaxhimi efikas financiar është më i rëndësishëm se kur do herë më parë!"

Profesionistët e sotëm financiar medoemos të bëjnë më shumë që sa më pak të ballafaqohen me kërkesa më të shumta, por me më pak kohë dhe me më pak resurse. Është tepër e rëndësishme të vendosen në vend të duhur zgjidhjet e sigurta që të japin efikasitet dhe perfomansa - jo vetëm në sektorin financiar, por edhe në tërë kompaninë. Me këtë përkrahje, ju dhe kolegët e juaj mund të mbani kontroll efikas financiar dhe të jeni të sigurt se vendimet kyçe të biznesit mbështeten në informata të sigurta dhe të freskëta.

Moduli i kontabilitetit të EDUSOFT-it është softuer kontabilist nga klasa më e mirë e dizajnuar për integrim me aplikacionet specifike të kompanisë. Zgjidhja jonë siguron mbikëqyrje financiare në kohën reale dhe kontroll të punësuarve, proceseve dhe sistemeve.

Aplikacioni jonë për Kontabilitet & Financa është një prodhim i besueshëm softuerik, i zhvilluar dhe i përsosur në një periudhë për më tepër se një dekadë, i sofistikuar dhe i përmirësuar pothuajse për çdo ditë sipas nevojës së klientëve, me qëllim që sa më tepër që është e mundur të automatizohet veprimtaria e tyre e përditshme.

Karakteristikat:

  • Mund të përdoret në kompani të vogla, por po ashtu edhe në kompani të mëdha me strukturë të ndërlikuar hierarkike;
  • Mund të punojë në një apo më shumë kompjuterë në rrjet;
  • I lehtë për ta përdorur;
  • Me fleksibilitet të lartë dhe të qëndrueshëm;
  • I lehtë për trajnim;
  • Integrim i thjeshtë me aplikacionet tjera;
  • Është në dispozicion në pako me instalim dhe trajnim të përdoruesve përfundimtarë;
  • Integrim i thjeshtë me modulet tjera

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk