Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Aktivitetet e punës në depo

Aktivitetet e punës në depo

Moduli për punët në depo të EDUSOFT-it e përkthen potencialin në prodhimtarinë me zbatimin e teknologjisë së dëshmuar në punën e juaj të ardhshme. Aplikacioni ynë i përmirëson perfomansat me furnizimin e kompanive me teknologji e cila e përmirëson efikasitetit e tërësishëm në depo dhe shërbimet e drejtpërdrejta. Ky softuer i ri e thjeshtëzon procesin e menaxhimit me mallra përmes automatizimit, duke siguruar operacione të integruara në të gjitha nivelet të menaxhimit në depo. Ne iu ndihmojmë kompanive që t’i zvogëlojnë shpenzimet me këtë duke e siguruar vlerën e shtuar të klientëve me integrim të kompanive në kohën reale. Softueri ynë për punë në depo e optimizon biznesin e juaj duke e vendosur prodhimin në vendin e parë.

Karakteristikat:

  • Regjistrim të mallrave të sjella;
  • Regjistrim të porosive;
  • Monitorim të materialeve të përdorura;
  • Moduli për gjenerim të raporteve;
  • Integrim i thjeshtëzuar me modulet tjera.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk