Skip Navigation Links

KONTAKT

Filip II Makedonski 11/1-1 (Stiv Naumov 11-1/1), Shkup, R. e Maqedonisë së Veriut
Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462
Fax: (+ 389 2) 3215 414

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk

PERKRAHJE

Tel. 1: (+ 389) 2 3127 323
Tel 2: (+ 389) 2 3128 462
Cel.: (+ 389 70) 250 810

E-mail: helpdesk@edusoft.com.mk* Dua të
* Emri
* Mbiemri
* Qyteti / Shteti
* Numri i telefonit
* E-mail
* Koment


HARTA


View Larger Map