Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Компанија >> Технолошка експертиза

Технолошка експертиза

ЕДУСОФТ е посветен кон длабоката експертиза која ја воспоставуваме во областа на технологијата, развојот и испораката. Софтверските компании се задолжени постојано да испорачуваат многу работи со недоволно ресурси и со стеснети буџети.

Ви треба помош, а не сте сигурни кому да му се обратите? Ние можеме да ви помогнеме. Ние ќе и понудиме на вашата компанија целосна лепеза на кастимизирани софтверски услуги што ќе ги задоволат вашите деловни потреби и ќе ја издвојат вашата компанија во нарастувачкиот конкурентски пазар.

Експертизата за софтверскиот развој во ЕДУСОФТ се базира на следново:

 • Долгорочно искуство во широкиот опсег на софтверски технологии
 • Растечки и достапни високо квалификувани ресурси
 • Највисоки образовни нивоа на сите вработени
 • Постојана обука и сертификација за вработените

Ние имаме експертиза во развој на софтвер со користење на врвни технологии во областите што се наведени подолу:

 • Оперативни системи
 • Апликациски и WEB сервери
 • Програмски јазици
 • Системи за управување со релациони бази на податоци (RDBMS)
 • Microsoft Технологии
 • Java Технологии
 • UNIX и Linux Технологии
 • WEB Технологии и Протоколи
 • ERP и CRM
 • CMS
 • Извештаи и OLAP
 • Мрежи и Протоколи
 • Процес на Софтверско Инженерство
 • Алатки за Проектен Менаџмент
 • Интегрирани Развојни Околини
 • Виртуелизација
 • Методологии на Моделирање/Case Алатки
 • Test Automation Tools
 • Алатки за Тест Автоматизација
 • .NET Решенија

  Ние имаме големо искуство во развојот на Web и Windows базирани апликации со .NET платформа.

  Имплементирани главни карактеристики

  • Microsoft Compliant / .NET design and development guideline
  • Enterprise Application - N-tier architecture
  • .NET Remoting / Web Services Architecture (using TCP/HTTP/SOAP protocol)
  • Active Directory Service Interface (ADSI) за организирање на контрола на пристап на корисничко ниво
  • Windows Services за позадински процеси
  • Напредни ADO.NET особености
  • Централизирано Exception/Error ракување
  • Миграција на легални Апликации во .Net
  • .NET мобилни решенија со помош на Microsoft .NET Compact Framework
  • Софтверски развој во кастимизирана рамка - esNET.
  • COM интероперабилност

  Ние обезбедуваме развој и тестирање при градење и разместување на Windows апликации, Web-базирани апликации, Web услуги и интеграција, Workflow апликации, E-commerce рамки и Mixed-mode апликации (pre .NET & .NET технологии, .NET со контроли & компоненти од трети страни).

  esNET

  Моќта на esNET развојната рамка

  ЕДУСОФТ разви докажан процес за испорачување на Microsoft-базиран развој од светска класа побрз и поефикасен—овозможувајќи им на нашите клиенти да уживаат во огромната вредност. Нашата софтверска развојна рамка esNET значително го намалува времето за развој на типична апликација, што ни овозможува испорака на крајниот продукт во најкус можен рок.

  Развој со SQL Server и Oracle Database

  ЕДУСОФТ има силна експертиза во Microsoft SQL Server и Oracle database технологиите, методологиите и алатките за администрирање на базите на податоци со цел да обезбеди врвен развој, поддршка, консултации и техничко водство.

  Ние дизајнираме високо перформансни податочни архитектури базирани на модел кој најдобро ја користи високата технологија за комуникација помеѓу базите на податоци и споделувањето на податоците.