Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> ЕРП Систем >> Управување со човечки ресурси

Управување со човечки ресурси

Софтверот за човечки ресурси на ЕДУСОФТ го води процесот, олеснувајќи им на менаџерите во водењето грижа за потребите на овие ресурси. Користењето на софтверските програми му заштедува време и енергија на менаџерот со тоа што ги прави задачите лесни и едноставни за разбирање. Точноста во регистрирањето се подобрува кога се користи софтверскиот програм и програмите се генерално дизајнирани така да ги препознаваат очигледните грешки во внесените податоци пред истите да бидат снимени во системот.

Карактеристики:

  • Внесување и водење на податоци на вработените, вклучувајќи нивни лични податоци, податоци за нивното образование и здравствена состојба, како и професионалното искуство.
  • Модул за генерирање на извештаи
  • Едноставна интеграција со останатите модули

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk