Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> ЕРП Систем >> Сметководство и финансии

Сметководство и финансии

"Испораката на ефикасно финансиско управување е поважно од кога и да е порано!"

Денешните финансиски професионалци мораат да направат повеќе со помалку: соочувајќи се со поголеми барања но со помалку време и помалку ресурси. Многу е важно да се постават на свое место сигурни решенија за да дадат ефикасност и перформанси – не само во финансискиот сектор туку и во целата компанија. Со оваа поддршка, вие и вашите колеги можете да одржувате ефикасна финансиска контрола и да сте сигурни дека клучните бизнис одлуки се базирани на сигурни и ажурирани информации.

Сметководствениот модул на ЕДУСОФТ е сметководствен софтвер од најдобра класа дизајниран за интегрирање со вашите индустриски и специфични компаниски апликации. Нашето решение обезбедува финансиска визибилност во реално време и контрола на луѓето, процесите и системите.

Нашата апликација за Сметководство & Финансии е зрел софтверски продукт, развиван и усовршуван во повеќе од една декада, софистициран и подобруван секој ден според потребите на клиентите со цел колку што е можно повеќе, автоматизирање на нивната секојдневна работа.

Карактеристики:

  • Може да се користи во мали компании, но исто така и во големи компании со посложена хиерархиска структура
  • Може да работи во еднокорисничка и повеќе корисничка околина (на еден или повеќе компјутери во мрежа)
  • Дизајниран со користење на водечка развојна технологија
  • Лесен за користење
  • Високо флексибилен и стабилен
  • Лесен за обука и едноставен за користење
  • Едноставна интеграција со останатите апликации
  • Достапен во пакет со инсталација и обука за крајните корисници
  • Едноставна иинтеграција со останатите модули

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk