Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> ЕРП Систем >> Плати

Плати

Во днешниов свет на конкурентски пазар и побарувачка на висок квалитет, неопходно е да имате сеопфатно решение за пресметување на платите на вработените, па оттука и потребата за интелигентен софтвер за плати. Нашето софтверско решение за Плати совршено се вклопува во корпоративниот свет за да ги задоволи потребите на човечките ресурси, бидејќи е доволно интелигентен да го спроведува процесот со 100% согласност со законската регулатива.

Карактеристики:

  • Регистрирање на месечните параметри за пресметка на платите
  • Регистрирање на индивидуалните параметри на секој вработен за пресметка на платата
  • Регистрирање на сите кредити по вработен
  • Пресметка на платите и автоматско книжење во финансиското книговодство
  • Генерирање на извештаи поддржувајќи разни видови на извештаи, платни списоци, М4 обрасци, урнеци за даночна администрација и сл.
  • Едноставна интеграција со останатите модули

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk