Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> ЕРП Систем >> Магацинско работење

Магацинско работење

Модулот за магацинско работење на ЕДУСОФТ го преведува потенцијалот во продуктивност со примена на докажана технологија во вашата идна работа. Нашата апликација ги подбрува перформансите со снабдување на компаниите со технологија која ја подобрува севкупната магацинска ефикасност и директните услуги. Овој иновативен софтвер го поедноставува процесот на управување со залихи преку автоматизација, обезбедувајќи интегрирани операции на сите нивоа на магацинското управување. Ние им помагаме на компаниите да ги намалат трошоците притоа обебзедувајќи им додадена вредност на клиентите со компаниска интеграција во реално време. Нашиот софтвер за магацинско работење го оптимизира вашиот бизнис ставајќи ја продуктивноста на прво место.

Карактеристики:

  • Регистрирање на набавките
  • Регистрирање на испораките
  • Мониторинг на користените материјали
  • Модул за генерирање на извештаи
  • Едноставна интеграција со останатите модули

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk